Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Najnowsze aktualności

14 lutego 2023 r.

Zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdania Rb-N

Pismo

Czytaj więcej o: 14 lutego 2023 r.

27 stycznia 2023 r.

Zamieszczamy poradnik napisany przez Zespół ds. IT przy KRRIO dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego, opisujący najnowsze zmiany wprowadzone aktualizacją BeSTii (wersja 7.048.00.18) z dnia 26 stycznia br.

Pismo

Czytaj więcej o: 27 stycznia 2023 r.

16 stycznia 2023 r.

Zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków związanych z nowelizacją rozprządzenia Ministra Finasów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Pismo

Czytaj więcej o: 16 stycznia 2023 r.

8 listopada 2022 r.

Informujemy, że pod niżej wskazanym linkiem znajdują się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące podatku VAT przy dystrybucji węgla.

https://www.gov.pl/web/finanse/zwolnienie-z-kas-fiskalnych-i-odliczenie-vat-dla-samorzadow-przy-dystrybucji-wegla

Czytaj więcej o: 8 listopada 2022 r.

7 listopada 2022 r.

Informujemy, że na stronie BIP Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany został komunikat dotyczący przekazywania sprawozdań za IV kwartał do GUS w ramach projektu SMUP.

W komunikacie wskazany został system zarządzania budżetami jst BeSTi@.

Link do komunikatu - https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/sprawozdawczosc-budzetowa-wynikajaca-z-rozporzadzenia-ministra-finansow/

Czytaj więcej o: 7 listopada 2022 r.

2 listopada 2022 r.

Informujemy, że stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące możliwości i kierunków wykorzystania odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe

Czytaj więcej o: 2 listopada 2022 r.

24 października 2022 r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów w sprawie zaleceń dotyczących uchwał podatkowych podejmowanych przez organy stanowiące j.s.t. w zakresie podatku rolnego i podatku leśnego plik

Czytaj więcej o: 24 października 2022 r.

1 września 2022 r.

Informujemy, że w dniach od 10 do 12 października br. odbędzie się szkolenie dla skarbników województwa śląskiego.

Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia".

Czytaj więcej o: 1 września 2022 r.

17 sierpnia 2022 r.

Przypominamy o obowiązku dotyczącym publikacji zmian uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego stosownie do przepisów art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461).

Czytaj więcej o: 17 sierpnia 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

Zamieszczamy pismo Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 lipca 2022 r. dotyczące wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. - plik

Czytaj więcej o: 3 sierpnia 2022 r.