Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Najnowsze aktualności

5 maja 2021r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdania PDP

Czytaj więcej o: 5 maja 2021r.

30 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że dzień 4 maja br. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Czytaj więcej o: 30 kwietnia 2021 r.

16 kwietnia 2021 r.