Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Najnowsze aktualności

27 stycznia 2023 r.

Zamieszczamy poradnik napisany przez Zespół ds. IT przy KRRIO dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego, opisujący najnowsze zmiany wprowadzone aktualizacją BeSTii (wersja 7.048.00.18) z dnia 26 stycznia br.

Pismo

Czytaj więcej o: 27 stycznia 2023 r.

16 stycznia 2023 r.

Zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków związanych z nowelizacją rozprządzenia Ministra Finasów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Pismo

Czytaj więcej o: 16 stycznia 2023 r.

8 listopada 2022 r.

Informujemy, że pod niżej wskazanym linkiem znajdują się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące podatku VAT przy dystrybucji węgla.

https://www.gov.pl/web/finanse/zwolnienie-z-kas-fiskalnych-i-odliczenie-vat-dla-samorzadow-przy-dystrybucji-wegla

Czytaj więcej o: 8 listopada 2022 r.

7 listopada 2022 r.

Informujemy, że na stronie BIP Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany został komunikat dotyczący przekazywania sprawozdań za IV kwartał do GUS w ramach projektu SMUP.

W komunikacie wskazany został system zarządzania budżetami jst BeSTi@.

Link do komunikatu - https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/sprawozdawczosc-budzetowa-wynikajaca-z-rozporzadzenia-ministra-finansow/

Czytaj więcej o: 7 listopada 2022 r.

2 listopada 2022 r.

Informujemy, że stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące możliwości i kierunków wykorzystania odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe

Czytaj więcej o: 2 listopada 2022 r.

24 października 2022 r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów w sprawie zaleceń dotyczących uchwał podatkowych podejmowanych przez organy stanowiące j.s.t. w zakresie podatku rolnego i podatku leśnego plik

Czytaj więcej o: 24 października 2022 r.

1 września 2022 r.

Informujemy, że w dniach od 10 do 12 października br. odbędzie się szkolenie dla skarbników województwa śląskiego.

Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia".

Czytaj więcej o: 1 września 2022 r.

17 sierpnia 2022 r.

Przypominamy o obowiązku dotyczącym publikacji zmian uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego stosownie do przepisów art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461).

Czytaj więcej o: 17 sierpnia 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

Zamieszczamy pismo Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 lipca 2022 r. dotyczące wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. - plik

Czytaj więcej o: 3 sierpnia 2022 r.

18 maja 2022 r.

Informujemy, że Radosław Pruszowski - Starszy Inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Izby został wybrany przez czytelników miesięcznika "Zamówienia Publiczne Doradca" Autorem dwudziestopięciolecia.

Serdeczne gratulacje!

Czytaj więcej o: 18 maja 2022 r.