Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Najnowsze aktualności

29 września 2023 r.

Zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w tranzakcjach handlowych

pismo

Czytaj więcej o: 29 września 2023 r.

22 września 2023 r.

Zamieszczamy formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego, które odbędzie się w dniach od 9-11 października 2023 r. w Wiśle

pismo

formularz

klauzula RODO

Czytaj więcej o: 22 września 2023 r.

12 września 2023 r.

Zamieszczamy program szkolenia dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego, które odbędzie się w dniach od 9-11 października 2023 r. w Wiśle

program

Czytaj więcej o: 12 września 2023 r.

31 sierpnia 2023 r.

Informujemy, że w dniach od 9-11 października odbędzie się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Więcej informacji podamy w późniejszym terminie

Czytaj więcej o: 31 sierpnia 2023 r.

14 lutego 2023 r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdania Rb-N

pismo

Czytaj więcej o: 14 lutego 2023 r.

27 stycznia 2023 r.

Zamieszczamy poradnik dotyczący zmian w obsłudze sprawozdań w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

plik

Czytaj więcej o: 27 stycznia 2023 r.

16 stycznia 2023 r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków związanych z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r.

pismo

Czytaj więcej o: 16 stycznia 2023 r.

2 listopada 2022 r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości i kierunków wykorzystania odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy

pismo

Czytaj więcej o: 2 listopada 2022 r.

24 października 2022 r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów dotyczące nieprawidłowości w uchwałach dotyczących podatków: rolnego i leśnego

pismo

Czytaj więcej o: 24 października 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

Zamieszczamy pismo Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dotyczące wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - tzw. małpek

pismo

Czytaj więcej o: 3 sierpnia 2022 r.