Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie,
a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
Aktualności 2007

 

 

 

2 stycznia 2008 r. Informujemy, że w grudniu 2007 r. ukazał się drugi numer "Informatora" RIO w Katowicach (2/2007) - dostępny w siedzibie Izby

31 grudnia 2007 r.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2008 roku zmienia adres Zespół Zamiejscowy RIO w Bielsku-Białej.
Nowy adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul.E.Orzeszkowej 94, tel. 033 811-73-13, fax 033 811-73-14

17 grudnia 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach informuje, iż posiada składniki majątku wyszczególnione poniżej, które zostały zakwalifikowane do kategorii majątku zbędnego przeznaczonego do sprzedaży.wykaz .

Wartośc rynkowa zamieszczonych w wykazie składników majatku ruchomego została określona na kwotę 6 900 zł.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z panem Rafałem Karpielem, tel.032 604 49 28, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

12 grudnia 2007 r. W aktualnościach zamieszczamy obwieszczenie Ministerstwa Finansów w sprawie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

3 grudnia 2007 r.Na prośbę Ministerstwa Finansów zamieszczamy ankietę dotyczącą realizacji projektu Transition Facility wraz z pismami towarzyszącymi z prośba o wypełnienie i przekazanie do RIO w Katowicach na adres katowice@rio.gov.pl do dnia 14 grudnia 2007 r.

ankieta , pismo z RIO w Katowicach, informacja dot. ankiety

30 listopada 2007 r. zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące tzw."uchwał intencyjnych" pismo

29 listopada 2007 r. Projekty budżetów w Bestii : pismo

19 listopada 2007 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na pytania jednostek samorzadu terytorialnego przekazało nam stanowisko Instytucji Zarządzajacej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pismo

30 października 2007 r. zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikacji budżetowej
str1, str2. str3

22 października 2007 r. zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa na 2008 rok wraz z pismami przewodnimi kwoty subwencji , pismo-gminy, pismo-powiaty, pismo-województwa
11 października 2007 r. zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na III kwartał 2007 roku plik w formacie xls

26 września 2007r. w zakładce opinie zamieszczamy nowy formularz zestawienia przepływów pienięznych
25 września 2007r. w przetargach informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup samochodu osobowego dla RIO w Katowicach

18 września 2007r. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach jednostek sektora finansów publicznych str1, str2 (w formacie Acrobat Reader)

17 września 2007r. w przetargachogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nowego samochodu osobowego dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
17 września 2007r. - w szkoleniach informacja o nowych szkoleniach

7 września 2007r. Przypominamy zasady składania sprawozdań o udzielonej/nieudzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
Wytyczne Krajowej Rady RIO co do zasad sporządzania i przekazywania ww. sprawozdań tutaj
Szablony :

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Sprawozdania należy przesyłać odpowiednio na adresy: sprawozdania@katowice.rio.gov.pl, bielskob@katowice.rio.gov.pl

czestochowa@katowice.rio.gov.pl ,

Prosimy o stosowanie podanych zasad nazewnictwa plików ze sprawozdaniami o udzielonej/nieudzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie:
Pliki sprawozdań należy przesyłać wyłącznie w formacie programu Excel (*.xls).

Proponuje się następujące nazwy dla przesyłanych plików:
- sprawozdania roczne: pprr_rrrr_wernr_PUP.xls
- sprawozdania miesięczne: pprr_rrrrmm_wernr_PUP.xls
gdzie:
pprr – skrót od „pomoc publiczna rolnictwo rybołówstwo”
rrrr – skrót od „roku”
rrrrmm – skrót od „roku, miesiąca”
wernr – skrót od „wersja numer”
PUP – skrót od „Podmiot Udzielający Pomocy”
np.:
UG_Będzin_miasto(Urząd Miasta), UG_Chybie_gmina(Urząd Gminy), SP_Lubliniec(Starostwo Powiatowe), MW_Slaskie(Marszałek Województwa Śląskiego), W_Pomorski (Wojewoda Pomorski)
np.- plik sprawozdania z roku 2007 za miesiąc czerwiec, wersja 00, PUP – Marszałek Województwa Śląskiego
pprr_200706_wer00_MW_Slaskie.xls

6 września 2007r. - zamieszczamy do wiadomości jst obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

5 września 2007r. - informacja o nowościach w zakresie skladania sprawozdań o pomocy publicznej dla UOKiKu :

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy publicznej, od III kwartału 2007 roku wprowadzono obowiązek składania informacji o NIEUDZIELENIU pomocy publicznej dla UOKiK. Pliki formularzy z objaśnieniami są do pobrania ze strony www.uokik.gov.pl . Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zasady nazewnictwa plików.

4 września 2007r. - zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie terminu naliczania odsetek za nieterminowy zwrot środków niewykorzystanych z końcem roku budżetowego str1, str2
3 września 2007r.- informujemy, że z dniem 1 września funkcję Wiceprezesa RIO w Katowicach objął pan Krzysztof Róg.
10 sierpnia 2007r.- zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-N odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych : str1 , str2

18 lipca 2007r. zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na II kwartał 2007 roku plik w formacie xls

9 lipca 2007r. zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych : obwieszczenie

3 lipca 2007r. udostępniamy w postaci plików Power Pointa prezentacje wyświetlane na czerwcowym szkoleniu dla skarbników w Wiśle

UOKiK - Pomoc Publiczna
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - System zarządzania i kontroli w ramach ZPORR
3 lipca 2007 r. zamieszczamy udostępnione nam przez RIO w Krakowie pismo MSWiA w sprawie ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
strona1 , strona2

13 czerwca 2007r. zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienia w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej: str.1, str.2, str.3, str.4, str.5
6 czerwca 2007r. zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwiekszenia nadzoru nad sporządzananą przez jst informacją o stanie mienia komunalnego pismo

22 maja 2007r. zamieszczamy otrzymane z Izby Skarbowej w Katowicach obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie stawki odsetek za zwłoke od zaległosci podatkowych obwieszczenie, uzasadnienie

7 marca 2007r. zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjasnienia w sprawie klasyfikowania w budżetach dochodów z tytułu sprzedazy składników mienia, w tym nieruchomości: pismo

14 lutego 2007r. zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów OSTATECZNE kwoty subwencji ogólnej dla gmin, plik w formacie xls, pismo dla powiatów, pismo dla gmin, pismo dla województwa

12 lutego 2007r. W dniu 9 stycznia została udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@ dla JST, RIO i MF umożliwiająca rozpoczęcie prac nad sprawozdawczością za 4 kw 2006 r.
Jest ona dostępna poprzez moduł aktualizacji automatycznych ‘LiveUpdate’
Ponadto MF udostępnił także paczkę otwierającą 4 kw 2006.


19 stycznia 2007r.
wyjaśnienia z Ministerstwa Finansów w sprawie zasad soprządzania sprawozdań Rb-ST plik w formacie Word

11 stycznia 2007r. wyjaśnienia z Ministerstwa Finansów plik w formacie Word

21 grudnia 2006r. tabele i pismo do ankiety w sprawie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych itd.

pismo, tabela1, tabela2, tabela 3, tabela 4

archiwum aktualności 2006

Powrót do strony głównej