Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
Aktualności 2010

 

 

 


28 grudnia 2010 r. Informujemy, że kolejne XXXI posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 roku o godz. 10

15 grudnia 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę papieru do kserokopiarek i drukarek. Szczegóły w załączniku
Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu- umowa

14 grudnia 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na:
- usługę monitoringu budynku Zespołu Zamiejscowego Izby w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62. Budynek wyposażony jest w 18 czujek - nadajnik radiowy.
W ofercie proszę podać czas reakcji grupy interwencyjnej;
- konserwację i serwis systemu alarmu i sygnalizacji ww. budynku polegający na:
a. pomiarach parametrów charakterystycznych,
b. sprawdzeniu stref ochrony,
c. sprawdzeniu całego systemu poprzez próby funkcjonalne.

Termin realizacji: 01.01.2011r. - 31.12.2011r.
Proszę podać ceny netto.

Osoba do kontaktu: Kierownik Biura Izby - Rafał Karpiel, tel. 032 60 44 928 lub 032 60 44 931 w godz. od 7.30-15.30.

Proszę o złożenie oferty do dnia 23.12.2010r.:
- na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice lub
- pocztą elektroniczną na adres: biuro@katowice.rio.gov.pl, lub
- faxem na numer 032 60 44 964.

13 grudnia 2010 r. Informujemy, że kolejne XXX posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 roku o godz. 10

3 grudnia 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę do siedziby izby materiałów biurowych
Szczegóły w załączniku
wykaz artykułów
Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu- umowa

1 grudnia 2010 r.W związku z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST7/0421/48/TF/TZ/2010/1689 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie realizacji projektu Transition Facility 2006/018 180.01 04 "System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość jednostek organizacyjnych" - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie informacji zgodnie z następującymi załącznikami:
- szablonem raportu końcowego wdrożenia systemu SJO BeSTi@,
- szablonem ankiety dla użytkowników systemu SJO BeSTi@ ,
- informacji zwrotnej do 15 grudnia 2010 roku

pismo z Ministerstwa Finansów (format tif)
pismo RIO


1 grudnia 2010 r. Informujemy, że kolejne XXIX posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010 roku
o godz. 10

30 listopada 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę do siedziby izby materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
Szczegóły w załączniku
wykaz artykułów
Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu- umowa

Oferty prosimy nasyłać do dnia 08.12. 2010 r.:
- pocztą lub osobiście na adres: Katowice, ul. Grabowa 3,
- pocztą elektroniczną na adres: jdygus@katowice.rio.gov.pl,
- faksem na numer: 0 32 60 44 964.

29 listopada 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów chemicznych i higienicznych.
Szczegóły w załączniku
Lista artykułów
Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu- umowa
W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu, tel. 32 60 44 931.
Oferty wraz z referencjami proszę składać do dnia 06.12. 2010 r.:
- pocztą lub osobiście na adres: Katowice, ul. Grabowa 3,
- pocztą elektroniczną na adres: jdygus@katowice.rio.gov.pl,,
- faksem na numer: 0 32 60 44 964.

23 listopada 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w 2011 r - badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe oraz przy zmianie stanowiska pracy- w zakresie badań ogólnych i okulistycznych. szczegóły

Oferty zawierające cenę brutto i opatrzone podpisem proszę składać do dnia 30 listopada br.
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

23 listopada 2010 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych"
nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniu organizowanym w dniu 29 listopada 2010 r. przez tut. Izbę w Katowicach przy ul. Grabowej 3
szczegóły

Oferty opatrzone podpisem proszę składać do dnia 25 listopada br.do godz. 12
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Anną Hardyk, tel. 32 604 49 49 lub panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

22 listopada 2010 r. Informujemy, że kolejne XXVIII posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 25 listopada 2010 roku
o godz. 10

19 listopada 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na dostawę prasy
w 2011 r. do siedziby Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3 oraz Zespołów Zamiejscowych: w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 94 oraz w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62.
Wykaz prasy w załączniku.

Podpisane oferty zawierające cenę brutto proszę składać do dnia 26 listopada br.:
- faksem na numer 032 60 44 964,
- pocztą elektroniczną - tylko w formacie pdf - na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

17 listopada 2010 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

17 listopada 2010 r.zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2011 rok - wersja XLS (zip) wraz z pismami przewodnimi.
subwencje, pisma: gminy, powiaty, województwo

16 listopada 2010 r. Informujemy, że w związku z upływem kadencji i złożoną rezygnacją, Pan dr Mariusz Siwoń został odwołany z dniem 15 listopada 2010 roku ze stanowiska Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz członka Kolegium RIO w Katowicach

16 listopada 2010 r. Informujemy, że kolejne XXVII posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 roku
o godz. 10

15 listopada 2010 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej pismo

2 listopada 2010 r. Informujemy, że kolejne XXVI posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 4 listopada 2010 roku o godz. 10

15 października 2010 r. Informujemy, że kolejne XXV posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 20 października 2010 roku o godz. 10

14 października 2010 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na III kwartał 2010 roku - wersja xls subwencje

6 października 2010 r. Informujemy, że kolejne XXIV posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 7 października 2010 roku o godz. 10

30 września 2010 r. Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach organizuje w dniu 15 października 2010 r. spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dotyczące budżetu na 2011 rok. Szczegóły w zakładce Szkolenia. Informujemy, że parking przy Uniwersytecie Śląskim jest płatny (7 zł dzień).

21 września 2010 r. Informujemy, że kolejne XXIII posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 23 września 2010 roku o godz. 10

7 września 2010 r. Informujemy, że kolejne XXII posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 9 września 2010 roku o godz. 10

24 sierpnia 2010 r. Informujemy, że kolejne XXI posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2010 roku o godz. 10

17 sierpnia 2010 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych"
nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych we wrześniu i październiku 2010 r. przez tut. Izbę w Katowicach przy ul. Grabowej 3
szczegóły

Oferty opatrzone podpisem proszę składać do dnia 23 sierpnia br.:
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

9 sierpnia 2010 r. Informujemy o kolejnych terminach posiedzeń Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:
- XIX posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2010 roku o godz. 10
- XX posiedzenie Kolegium RIO odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2010 roku o godz. 12

2 sierpnia 2010 r. Informujemy, że następne, XVIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 13.

19 lipca 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na wydruk raportu "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2009 roku":
- zgodnie z zawartą w załączniku specyfikacją załącznik

Oferty proszę składać do dnia 26 lipca br.:
- faksem na numer 032 60 44 964,
- pocztą elektroniczną na adres: biuro@katowice.rio.gov.pl,
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30
tel. 032 60 44 931 lub 032 60 44 928.

15 lipca 2010 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2 kwartał 2010 roku - wersja xls subwencje

21 czerwca 2010 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienie w sprawie ujmowania w sprawozdawczości budżetowej należności związanych z realizacją zadań z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych pismo

15 czerwca 2010 r. Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2010 r. uległa zmianie treść komunikatu w sprawie udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych komunikat, formularz

25 maja 2010 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę do siedziby Izby następujących materiałów promocyjnych:

Szczegóły zamówienia i projekt umowy znajduje się w poniższym załączniku:
załącznik

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 2.06.2010 r.
- faksem na nr 032 60 44 937 bądź
- e-mailem na adres: biuro.projektu@katowice.rio.gov.pl
(tylko w formacie pdf ze skanem oryginalnego podpisu)
- doręczyć osobiście lub pocztą (liczy sie data wpływu) na adres tut.Izby: Katowice, ul.Grabowa 3.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w godz. 7:30-15:30 z panią Agatą Sygudą, tel. 32 60 44 935 lub 936

20 maja 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę do siedziby Izby w Katowicach, przy ul Grabowej 3, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.
Szczegółowy wykaz artykułów oraz projekt umowy znajduje się w poniższym załącznikach:
załacznik 1, załacznik2
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy.
W zależności od złożonych ofert istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o ok. 25 %.

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 25.05.2010 r. faksem na nr 032 60 44 964 bądź e-mailem na adres: jdygus@katowice.rio.gov.pl
lub doręczyć osobiście.

21 kwietnia 2010 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na I kwartał 2010 roku - wersja xls subwencje

19 kwietnia 2010 r. W zakładce SPRAWOZDANIA zamieszczamy nowe formularze do sporządzania sprawozdań w zakresie długu publicznego od jednostek posiadających osobowość prawną RBZ i RBN

7 kwietnia 2010 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo w sprawie sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN,Rb-ZN) pismo

25 marca 2010 r. Uprzejmie informujemy, że Regionalne Izby Obrachunkowe na prośbę Ministerstwa Finansów rozpoczęły działania związane z przekazaniem zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego nośników CD zawierających wersję instalacyjną oprogramowania "Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych - SJO BeSTi@" wraz z materiałami szkoleniowymi oraz informacyjnymi. W zwiazku z tym zamieszczamy 2 pisma, które przekazane zostały również do jst poczta elektroniczną :

1/ pismo w sprawie wyznaczenia pełnomocników wdrożenia w jst

2/ pismo w sprawie przekazania jst płyt z wersja instalacyjną systemu"Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych - SJO BeSTi@"

więcej informacji na portalu Regionalnych Izb Obrachunkowych

23 marca 2010 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienie w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pismo

16 marca2010 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na wydruk w technice offsetowej kwartalnika - Informatora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach- zgodnie z załączona specyfikacją. Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy. specyfikacja i umowa

Oferty proszę składać do dnia 22 marca br.:
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań prosze o kontakt w godzinach 7:30 - 15:30 z pania Katarzyna Ślusarczyk, tel. 32 604 49 31

8 marca 2010 r. Zamieszczamy komunikat w sprawie udzielania przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych KOMUNIKAT.
Publikujemy również formularz wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych. FORMULARZ

16 lutego 2010 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na IV kwartał 2009 roku - wersja xls subwencje

12 lutego 2010 r. Zamieszczamy pismo Ministerstwo Finansów z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budżetowej pismo

11 lutego 2010 r Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienie w sprawie sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego pismo

26 stycznia 2010 r. Informujemy, że na stronie www.rio.gov.pl zamieszczony został komunikat w sprawie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli składanych do Regionalnych Izb Obrachunkowych. Sprawozdania w wersji elektronicznej (wyłącznie z wykorzystaniem załączonego formularza) przesyłać należy na adres sprawozdania@katowice.rio.gov.pl
formularz

20 stycznia 2010 r. Ważna informacja w sprawie sprawozdań o udzieleniu pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu pomocy. Zamieszczamy pismo otrzymane z UOKiKu.

UWAGA: Jednostki zobowiązane do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy do dnia 5 lutego 2010 r. mają obowiązek wystąpić do Prezesa UOKiK z wnioskiem o udostępnienie loginu i hasła dostępu do aplikacji SHRIMP . Wzór wniosku zamieszczono na stronie UOKiK- szczegóły w załączonym wyżej piśmie z UOKiK.

Zaleca się jak najszybsze występowanie z powyższym wnioskiem.

19 stycznia 2010 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych w 2010 r. przez tut. Izbę
w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62 więcej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych w 2010 r. przez tut. Izbę
w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 94 więcej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych w 2010 r. przez tut. Izbę
w Katowicach przy ul. Grabowej 3 więcej

Oferty proszę składać do dnia 27 stycznia br.:
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

15 stycznia 2010 r. Zapraszamy na konferencję szkoleniową nt.: "System kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych ", organizowaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach przy współudziale merytorycznym Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska . Szczegóły w zakładce Szkolenia

14 stycznia 2010 r. Informujemy, że w zakładce opinie zamieściliśmy nowy, obowiązujący w 2010 roku formularz przepływów pieniężnych

4 stycznia 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach informuje, że do świadczenia usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia budynku siedziby Izby przy ul. Grabowej 3 w Katowicach wybrany został Zakład Ochrony Mienia i Osób "PANTERA" s.c. Wiesława, Krystian Tomik, który złożył najniższą cenowo ofertę.

 


archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007