6 kwietnia 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamieszczamy otrzymane z Departamentu Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów wyjaśnienia w sprawie sporządzania sprawozdań Rb-Z-PPP dotyczących stanu zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z załącznikami :

1/ pismo z MF

2/ wzór sprawozdania Rb-Z-PPP oraz instrukcją sporządzania

3/ arkusz przedstawiający symulację