9 kwietnia 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 r. winny być sporządzone i przekazane na podstawie  rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396).