Elektroniczna Skrzynka Podawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej RIO w Katowicach dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest zarejestrowanie się na platformie w celu założenia indywidualnego (darmowego) konta oraz, w razie potrzeby podpisania przesyłanego pisma, posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego .

Udostępniony jest formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Link do usługi :
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

W celu zaadresowania pisma należy wskazac identyfikator Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach czyli RIOKatowice lub bezpośrednio adresu skrzynki.
Pismo ogólne zaadresowane jest domyślnie na skrzynkę : /RIOKatowice/SkrytkaESP

Pozostałe adresy skrzynek podawczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach :

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

Wymagania dla dokumentów elektronicznych przesyłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- całkowita wielkość załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB

- akceptujemy nastepujące formaty załączników

- Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

powrót