2 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna

opublikowane zostały formularze dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).

Formularze te będą „czytelne” dla nowej wersji systemu BeSTi@ (dedykowanej dla JST).

Można je podpisywać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Instrukcja składania podpisów zaufanych pojawi się obok tych formularzy w terminie późniejszym