29 czerwca 2021 r.

Zamieszczamy pismo z Ministerstwa Finansów w sprawie analizy sprawozdań budżetowych Rb27S