19 października 2021r.

Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na III kwartał 2021r - plik w formacie XLS