3 listopada 2021r.

Zamieszczamy otrzymany z Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK  przykładowy wzór postanowień projektu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy de minimis podlegajacemu zgłoszeniu Prezesowi UOKiK:  wzór