21 kwietnia 2022 r.

Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa na I kwartał 2022 r. - plik w formacie XLS