19 października 2023 r.

Zamieszczamy wyjaśnienia UOKiK dotyczące możliwych wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania uchwał  przewidujących udzielanie pomocy de minimis 

pismo