Kontakty

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KATOWICACH
Kierownictwo i pracownicy Nr telefonu i faxu adres e-mail
Prezes Izby Daniel Kołodziej

(32) 60-44-900

 
Z-ca Prezesa Krzysztof Róg  
Sekretariat Elzbieta Rakocińska katowice@rio.gov.pl
Członkowie Kolegium
         Barbara Rogalska                
 Teresa Jarczyk
 Anna Baran
 Aneta Humeńczyk
 Tomasz Szota
 Anna Ostrowska
Judyta Świderska
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
   Kamil Butrym (32) 60-44-907  
Zastępcy Rzecznika   
Katowice

Judyta Świderska

Tomasz Szota

(32) 60-44-921

(32) 60-44-908

 
Częstochowa  Sylwia Nowakowska (34) 362-00-16  
Obsługa Rz DFP  Katarzyna Majętny (32) 60-44-925   
 Joanna Wolańska
Regionalna Komisja Orzekająca
Przewodniczący RKO Tadeusz Stawowczyk (33) 811-73-13  
Obsługa RKO Joanna Wolańska (32) 60-44-925
fax:
(32) 60-44-966
  
Katarzyna Majętny
Obsługa Prawna   
Radcy Prawni  Kamil Butrym (32) 60-44-907   
 Łukasz Stec
Inspektor Ochrony Danych Osobowych   
   Leszek Murański kom.603 371 021

iod@katowice.rio.gov.pl

Księgowość   
Główny Księgowy  Marzanna Źrubek (32) 60-44-912  
Sekcja Finansowo-Księgowa  Urszula Mirek (32) 60-44-912   
 Henryka Kajdzik (32) 60-44-910
 Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń  
Naczelnik Agata Syguda (32) 60-44-935  
Obsługa WIAS Jagoda Grzybowska (32) 60-44-936

fax:(32) 60-44-937 

wias@katowice.rio.gov.pl

szkolenia: 
szkolenia@katowice.rio.gov.pl  

Estera Doniec
Obsługa Kolegium Danuta Szędzielorz-Rzychoń  
Z-ca Naczelnika Anna Hardyk

(32) 60-44-970

(32) 60-44-949   

     
WIAS    Barbara Krawczyk
Agnieszka Lis-Kantorowicz
 Monika Łojek
Z-ca Naczelnika Agnieszka Pelczar (32) 60-44-938  
 
WIAS    
 
WIAS 

Katarzyna Koziorowska

(32) 60-44-947 

(32) 60-44-948

     
Gabriela Kordos
Małgorzata Janikowska
Anna Siewierska
 
Informatycy   Małgorzata Grenczak (32) 60-44-991  
Marcin Górski (32) 60-44-934 sprawozdania:
sprawozdania@katowice.rio.gov.pl
Tadeusz Piędel
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej   
Naczelnik Ewa Koszela (32) 60-44-940 wkgf@katowice.rio.gov.pl
Z-ca Naczelnika WKGF Magdalena Koźlik (32) 60-44-939  
Obsługa WKGF Aleksandra Wojak (32) 60-44-941
fax:
(32) 60-44-942
 
WKGF            Ewelina Gralak (32) 60-44-943          
            
Katarzyna Sasińska
Krzysztof Lis
Adriana Chmielewska-Lis
Krzysztof Stachoń
Radosław Pruszowski
Mirosław Zawodnik
Anna Hammerlik
Anna Polko
Tomasz S. Szota
Mirela Brańczyk
Krystyna Rychert
 
WKGF          Joanna Rutkowska (32) 60-44-945                    
Magdalena Sośniak
Marta Roik
Klaudia Wrona-Bobińska
Małgorzata Nylec
Anna Gęsikowska
Justyna Drogoś
Aleksandra Markiel
 Małgorzata Sośniak
 Monika Konieczna
 
WKGF      Luiza Majchrowska (32) 60-44-963            
Kacper Antecki
Artur Diduszko
 
 
 
Biuro Izby
Kierownik Rafał Karpiel (32) 60-44-928 biuro@katowice.rio.gov.pl
Biuro
Jarosław Dyguś (32) 60-44-931
fax:
(32) 60-44-964

jdygus@katowice.rio.gov.pl

 

Jacek Szymański
Kadry

Iwona Młynarek

(32) 60-44-918  
Biuro Podawcze Sylwia Majętny (32) 60-44-909  

 

 

ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W CZĘSTOCHOWIE
Członkowie Kolegium  Nr telefonu i faxu  adres e-mail
Koordynator Zespołu Mirosław Cer    
    Sylwia Nowakowska        
Jarosław Konieczny
Małgorzata Krzyszkowska
Biuro
Sekretariat Monika Stęmplowska (34) 362-00-16
fax:
(34) 362-00-16
czestochowa@katowice.rio.gov.pl
Wydział Informacji Analiz i Szkoleń

WIAS
Marek Lesisz kom. 725 830 552       
Agnieszka Rękas
Joanna Łysakowska
Olga Podsiedlik
Monika Stęmplowska
 
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej   
WKGF   (34) 362 00 16  

  

 

 ZESPÓŁ  ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
Członkowie Kolegium  Nr telefonu i faxu  adres e-mail
Koordynator Zespołu Tadeusz Stawowczyk    
    Bernadeta Dziedziak    
Piotr Wybraniec
Krystyna Zawiślak
Biuro
Sekretariat Dominik Chmal (33) 811-73-13
fax:
(33) 811-73-14
 bielskob@katowice.rio.gov.pl
Wydział Informacji Analiz i Szkoleń
WIAS       Magdalena Puchałka (33) 811-93-77  
Natalia Prządka
Dominik Chmal
Daniel Kozioł
Mateusz Słowiaczek
Danuta Ślusarczyk
 
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
 WKGF   (33) 811-06-02