Skrzynka podawcza

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej RIO w Katowicach dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest zarejestrowanie się na platformie w celu założenia indywidualnego (darmowego) konta

oraz, w razie potrzeby podpisania przesyłanego pisma, posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego .

Udostępniony jest formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Link do usługi :

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

W celu zaadresowania pisma należy wskazac identyfikator Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach czyli RIOKatowice lub bezpośrednio adresu skrzynki.

Pismo ogólne zaadresowane jest domyślnie na skrzynkę : /RIOKatowice/SkrytkaESP

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych przesyłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- akceptujemy nastepujące formaty załączników 

  • DOC, RTF, ODT, TXT,
  • XLS, ODS,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP, RAR,

- Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone