Strona główna


Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Najnowsze aktualności

16 maja 2024 r.

Informujemy, że z dniem dzisiejszym na stronie: www.szkolenia.katowice.rio.gov.pl można dokonywać zapisów na szkolenie dla członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w dniach 4 - 5 czerwca 2024 r. w Hotelu Stok w Wiśle.

Czytaj więcej o: 16 maja 2024 r.

9 maja 2024 r.

Informujemy, że z dniem dzisiejszym na stronie: www.szkolenia.katowice.rio.gov.pl można dokonywać zapisów na szkolenie on-line dla radnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Szkolenie jest bezpłatne. Czas trwania szkolenia 10:00 - 14:00.

Czytaj więcej o: 9 maja 2024 r.

6 maja 2024 r.

Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach organizuje szkolenia w zakresie finansów publicznych w kontekście działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych dla:

- radnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich związków oraz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej w dniu 28 maja 2024 r. w trybie on- line,

- organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich związków oraz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej w dniach 4 - 5 czerwca 2024 r. w Hotelu Stok w Wiśle.

 Szczegóły dotyczące szkoleń  wkrótce na stronie www.szkolenia.katowice.rio.gov.pl 

 

Czytaj więcej o: 6 maja 2024 r.

8 marca 2024 r.

Informujemy, że z dniem dzisiejszym na stronie: www.szkolenia.katowice.rio.gov.pl można dokonywać zapisów na szkolenie on-line na temat: „Należności cywilnoprawne – zapłata, ulgi, przedawnienia”.

 

Czytaj więcej o: 8 marca 2024 r.

5 marca 2024 r.

Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w dniu 20 marca 2024 r. organizuje szkolenie on-line na temat: „Należności cywilnoprawne – zapłata, ulgi, przedawnienia”.

Szczegóły wkrótce na stronie: www.szkolenia.katowice.rio.gov.pl

Czytaj więcej o: 5 marca 2024 r.

26 stycznia 2024 r.

Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w dniu 9 lutego 2024 r. organizuje szkolenie on-line na temat: „Pomoc publiczna udzielana przez gminy. Zmiany i nowości obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Reforma zasad udzielania pomocy de minimis w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2030 r.”.

Wykład poprowadzi p. Robert Zenc – Naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są w zakładce „Szkolenia”.

Czytaj więcej o: 26 stycznia 2024 r.

2 stycznia 2024 r.

Informujemy, że dzień 5 stycznia 2024 roku jest dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

Czytaj więcej o: 2 stycznia 2024 r.

21 grudnia 2023 r.

Informujemy, że dzień 22 grudnia 2023 roku jest dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

Czytaj więcej o: 21 grudnia 2023 r.

8 listopada 2023 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wystawia do sprzedaży zbędny sprzęt elektroniczny. Ilość i rodzaj wykazano w pliku. Ponadto dołączono zdjęcia poszczególnych typów sprzętu. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 60 44 928

Czytaj więcej o: 8 listopada 2023 r.

19 października 2023 r.

Zamieszczamy wyjaśnienia UOKiK dotyczące możliwych wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania uchwał  przewidujących udzielanie pomocy de minimis 

pismo

Czytaj więcej o: 19 października 2023 r.