Wydawnictwa RIO w Katowicach

INFORMATOR RIO wydawany jest jako kwartalnik.
Ostatnio ukazał się INFORMATOR NR 2/2010

Opracowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

5 listopada 2009 r. Zamieszczamy najnowsze opracowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: analiza załączniki

25 września 2009 r. Zamieszczamy opracowanie pt."Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2008 roku" wstęp , analiza, załaczniki

21 listopada 2008 opracowanie pt: "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego - analiza za 2007 rok" pliki w formacie Acrobat Reader 7: wstęp , analiza, zał.1-dochody, zał.2-wydatki, zał3-wynik, zał4-skutki, zał5-zadłużenie,
zał6-doch_i_wyd_na_mieszkanca


"Informacja o wynikach kontroli gospodarki finansowej związków międzygminnych" - kwiecień 2007 r.
(spakowane pliki do ściągnięcia)

Prezentujemy opracowanie RIO w Katowicach z czerwca 2007 roku pt:
"
Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego za 2006 rok"
(spakowane pliki do ściągnięcia)

Prezentujemy opracowanie RIO w Katowicach z czerwca 2006 roku pt:
" Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego za 2005 rok - cz.I, cz.II
"
załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5

 

Powrót do strony głównej