Lokalizacja

RIO w Katowicach
40-172 Katowice, ul. Grabowa 3
Zespół Zamiejscowy
43-300 Bielsko- Biała, ul. Elizy Orzeszkowej 94
Zespół Zamiejscowy
42-200 Częstochowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 62