Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

 

 

6 lutego 2018 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 4 kwartał 2017 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

16 stycznia 2018 r. Informujemy, że stosownie do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2455) organy podatkowe w 2018 r. przekazują sprawozdanie (SP-1) do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w części A sprawozdania do dnia 28 lutego br.
Informacja z Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdania SP-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archiwum aktualności 2017

archiwum aktualności 2016

archiwum aktualności 2015

archiwum aktualności 2014

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007