Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
Aktualności 2011

 

 

 

30 grudnia 2011r. Zamieszczamy otrzymaną z Ministerstwa Finansów ankietę (poprawioną) dla jst, dotyczącą dochodów i wydatków samorządowych osób prawnych oraz pismo wyjaśniające i pisma przewodnie. Dokumenty te wraz z ankietą przekazane zostały do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego również za pomoca poczty elektronicznej

ankieta , pismo przewodnie 1 z RIO Katowice , pismo przewodnie 2 z RIO Katowice (do poprawionej tabeli), wyjaśnienia z Ministerstwa Finansów

20 grudnia 2011r. Zamieszczamy informację dotyczącą nowego sposobu przyjmowania wniosków w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych informacja

16 grudnia 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnienie w sprawie ustalania momentu ukończenia szkoły przez ucznia, w związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej pismo

6 grudnia 2011r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych w 2012 r.- badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe oraz przy zmianie stanowiska pracy w zakresie badań ogólnych i okulistycznych
szczegóły
Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu.

Oferty proszę składać do dnia 16 grudnia br. :
- faksem na numer 032 60 44 964,
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl,
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

24 listopada 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi hotelowej załącznik

24 listopada 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących zakupu i dostawy materiałów biurowych załącznik

24 listopada 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi transportowej załącznik

22 listopada 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie prasowe więcej, załącznik

17 listopada 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa na 2012 rok w formacie Excela plik

8 listopada 2011r. Zwracamy się z prośbą o przekazywanie danych zawartych w projektach uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian również w formie elektronicznej w systemie BeSTi@.

19 października 2011r. Informujemy, że w zamian za poniedziałek 31 października 2011 roku, dniem pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach będzie sobota 22 października 2011 roku.

13 października 2011r. Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na III kwartał 2011 rok - wersja XLS

10 października 2011r. Informujemy, że Pan Daniel Kołodziej został powołany z dniem 10 października 2011 roku na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

28 września 2011r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na wydruk w technice offsetowej/cyfrowej* Informatora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach załącznik

Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu.

Oferty proszę składać do dnia 3 października br. do godz. 10.00:
- faksem na numer 032 60 44 964,
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl,
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

26 września 2011r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na dostawę:
- 150 szt. rysownic formatu A4, zamykane, w kolorze ciemnoniebieskim,
- 100 szt. rysownic formatu A5, zamykane w kolorze ciemnoniebieskim,
- 420 długopisów,
z nadrukiem: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
w kolorze srebrnym (przykładowe zdjęcia: zdjęcie1, zdjęcie2),
oraz:
- 230 szt. bloków listowych formatu A5/ 100 kartek,
- 150 szt. bloków listowych formatu A4/100 kartek.

Prosimy o podanie ceny brutto (prosimy również o wyszczególnienie ceny matryc).
Termin składania ofert: 29 września 2011r. do godz. 14.00. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby w Katowicach przy ul. Grabowej 3, jak również pocztą elektroniczną na adres jdygus@katowice.rio.gov.pl lub faksem na nr 32 60 44 964. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której projekt stanowi załącznik niniejszego ogłoszenia oraz referencje.
Oferty nadsyłane pocztą elektroniczną powinny być zapisane w formacie PDF, Office 2003 lub wersjach wcześniejszych Office dla Windows.
Dostawa materiałów nie może nastąpić później niż do dnia 13 października 2011r. do godz. 15.00.
Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielą Jarosław Dyguś lub Katarzyna Ślusarczyk - tel: 32 60 44 931 w godz. 7.30 - 15.30

22 września 2011r. W związku z realizacją projektu pn."Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Izby w zakresie języka niemieckiego i angielskiego.
Oferty prosimy przesyłać e-mailem na adres: biuro.projektu@katowice.rio.gov.pl bądź faksem: (032) 604-49-37 do dnia 30 września 2011 r.
szczegóły
, umowa

9 września 2011r.Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych do końca 2011 r. przez tut. Izbę w Katowicach przy ul. Grabowej 3
szczegóły

Podpisane oferty oraz oświadczenie o akceptacji warunków umowy proszę składać do dnia 14 września br.
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

18 sierpnia 2011r. Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych.
Termin składania ofert 24 sierpień 2011 roku do godz. 12.00
Oferty prosimy składać e-mail'em na adres
jdygus@katowice.rio.gov.pl
lub faksem na nr 32 60 44 964
Wykaz asortymentu znajduje się w pliku
Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której projekt znajduje się w pliku

18 sierpnia 2011r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do faksów drukarek i kserokopiarek.
Termin składania ofert 24 sierpień 2011 roku do godz. 12.00
Oferty prosimy składać e-mail'em na adres
jdygus@katowice.rio.gov.pl
lub faksem na nr 32 60 44 964
wykaz asortymentu znajduje się w pliku
Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której projekt znajduje się w pliku15 lipca 2011
r.
Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na II kwartał 2011 rok - plik wersja XLS

10 lipca 2011r. W zakładce Sprawozdania zamieścilismy nowe formularze RB-Z i RB-N jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST służące do sporządzania sprawozdań za I,II i III kwartał, uzupełnione o mechanizm nadawania plikom właściwej nazwy

8 lipca 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów obwieszczenie w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

26 maja 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów obwieszczenie w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

18 maja 2011r. Zamieszczamy przypomnienie dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zatwierdzania sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie absolutorium
pismo

17 maja 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie prasowe więcej, załącznik

11 maja 2011r.Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych w 2011 r. szczegóły

Podpisane oferty oraz oświadczenie o akceptacji warunków umowy proszę składać proszę składać do dnia 17 maja br.
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

5 maja 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnienie w sprawie kwalifikacji finansowania oświetlenia nie będącego własnością gminy jako pomocy publicznej pismo

26 kwietnia 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów obwieszczenie w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obowiązujące od dnia 6 kwietnia 2011 r. obwieszczenie

20 kwietnia 2011r. Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na I kwartał 2011 rok - wersja XLS

04 kwietnia 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo dotyczące należności z tytułu funduszu alimentacyjnego pismo

04 kwietnia 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie prasowe więcej, załącznik

30 marca 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów ostateczne kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2011 rok. : subwencje , pismo-gminy , pismo-powiaty,pismo- województwo

30 marca 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę następujących materiałów biurowych więcej

24 lutego 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo w sprawie wypełniania sprawozdań RBZ i RBN pismo

9 lutego 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na IV kwartał 2010 rok w formacie Excela plik

9 lutego 2011r. W zakładce sprawozdania zamieściliśmy nowe wzory formularzy Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN jednostek z osobowością prawną

1 lutego 2011r. Zamieszczamy otrzymane z UOKIK pismo w sprawie zmian rozporządzenia dot. sprawozdawczości z pomocy publicznej pismo

28 stycznia 2011r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów obwieszczenie w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obowiązujące od dnia 20 stycznia 2011 r. Obwieszczenie

19 stycznia 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę:
- długopis Zenith 7 - 40 szt.,
- skoroszyt plastikowy A4 z możliwością wpięcia do segregatora - 40 szt.,
- papier ksero A4 Polspeed 80 mg/m2 - 5 ryz.
Prosimy o podanie cen brutto.Oferty prosimy nadsyłać na adres e-mail: jdygus@katowice.rio.gov.pl lub fax-em na nr 32 60 44 964 do dnia 26 stycznia 2011 roku

18 stycznia 2011r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych przez tut. Izbę w Katowicach przy ul. Grabowej 3 szczegóły

11 stycznia 2011r. Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu na "Przejrzystą Stronę BIP" skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego pismo MSWiA

3 stycznia 2011r. Informujemy, że na stronie www.rio.gov.pl zamieszczony został komunikat w sprawie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli składanych do Regionalnych Izb Obrachunkowych. Sprawozdania w wersji elektronicznej (wyłącznie z wykorzystaniem załączonego formularza) przesyłać należy na adres :
sprawozdania@katowice.rio.gov.pl
nowy formularz

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007