Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
Aktualności 2012

 

 

 

3 stycznia 2013 r. WAŻNE ! Na prośbę Ministerstwa Rolnictwa przekazujemy jednostkom składającym sprawozdania o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informację o nieudzieleniu takiej pomocy- informację o opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz.U. poz.1508)
pismo z Ministerstwa Rolnictwa, rozporządzenie , wniosek o udostepnienie loginu i hasła do aplikacji
Zgodnie z w/w rozporządzeniem pierwsze sprawozdanie w aplikacji powinno wpłynąć do 20 lutego 2013 za styczeń 2013 (de minimis w rol./ryb.), natomiast roczne z pomocy publicznej w rol./ryb do 90 dni po zakończeniu 2013 r. czyli do końca marca 2014 r.
Sprawozdanie za grudzień 2012 r. (de minimis) oraz roczne 2012 winny być przesłane do Ministerstwa jeszcze za pośrednictwem RIO.

28 grudnia 2012 r. PILNE. W związku z prośbą Ministerstwa Finansów prosimy o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie do RIO na adres informatyk@katowice.rio.gov.pl tabeli dotyczącej kwot zaległości przedsiębiorców wobec podległych jednostek samorządu terytorialnego .
pismo przewodnie-gminy i miasta, pismo przewodnie -powiaty i województwo tabela

28 grudnia 2012 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

11 grudnia 2012 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienie w sprawie sporzadzania przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania Rb-50 pismo

6 grudnia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w 2013 r.- badania profilaktyczne: wstepne, okresowe, kontrolne, końcowe oraz przy zmianie stanowiska pracy - w zakresie badań ogólnych i okulistycznych dla około 35 osób

szczegóły i wzór umowy

Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu.

Podpisane oferty proszę składać do dnia 14 grudnia 2012 r:
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,tel. 32 604 49 31

21 listopada 2012 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

19 listopada 2012 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2013 rok - wersja XLS wraz z pismami przewodnim:
plik xls, pismo-gminy, pismo-powiaty, pismo-województwo

23 października 2012 r. Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa na III kwartał 2012 rok - wersja XLS - plik

4 października 2012 r. W dniach 24-25 października br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach organizuje szkolenie dla sekretarzy i obsługi prawnej j.s.t. Szczegóły w zakładce szkolenia

4 października 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na wydruk publikacji "Finanse publiczne - vademecum dla j.s.t." więcej,

11 wrzesnia 2012 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pismo - stanowisko w sprawie funduszu sołeckiego pismo

3 września 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie prasowe więcej, załącznik

10 sierpnia 2012 r. Zamieszczamy pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące publicznych konsultacji w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz pismo przewodnie RIO w Katowicach plik

16 lipca 2012 r. Zamieszczamy informacje o kwotach subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na II kwartał 2012 r. - wersja XLS- plik

5 lipca 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów biurowych więcej

Oferty prosimy nadsyłać na adres:
biuro@katowice.rio.gov.pl,
faksem na nr 32 60 44 964
lub osobiście - Katowice, ul. Grabowa 3 - do dnia 13.07.2012 r. Termin dostawy: do 16.07.2012 r.

4 lipca 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniu zaplanowanym na 18 lipca br. dla 40 osób, w jej siedzibie przy ul. Grabowej 3 szczegóły
Podpisane oferty proszę składać do dnia 12 lipca br. godz. 12.00:
- faksem na numer 032 60 44 900 lub
- pocztą elektroniczną na adres biuro.projektu@katowice.rio.gov.pl lub : kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

4 lipca 2012 r. Zamieszczamy pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące publicznych konsultacji w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznajacego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, z prośbą do jednostek samorządu terytorialnego o wypełnienie kwestionariusza zmieszczonego na stronie internetowej Komisji oraz pismo przewodnie RIO w Katowicach plik

21 czerwca 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie prasowe więcej, załącznik

21 czerwca 2012 r. W zwiazku z realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ponownie zaprasza do składania ofert dotyczacych opracowania tekstu publikacji tematycznej "Finanse publiczne - vademecum dla jst" więcej

22 maja 2012 r. Zamieszczamy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach skierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie wątpliwości dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. pismo RIO Katowice, odpowiedź Ministerstwa Finansów

27 kwietnia 2012 r. W zwiazku z realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert dotyczacych opracowania tekstu publikacji tematycznej "Finanse publiczne - vademecum dla jst" więcej

20 kwietnia 2012r. Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na I kwartał 2012 rok - wersja XLS - plik

28 marca 2012 r. Zamieszczamy ostateczne kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2012 rok - wersja XLS- plik.

2 marca 2012r.W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportową dla 60 pracowników tut. Izby do miejscowości Milówka i z powrotem szczegóły

Oferty prosimy składać faksem na nr 32 604-49-37 bądź emailem na adres:
biuro.projektu@katowice.rio.gov.pl
do dnia 9 marca 2012 r. do godz. 15:00.
Osoba do kontaktu: Alina Milo
tel. 32 604-49-49, 604-49-70

21 lutego 2012r. Zamieszczamy informacje o kwotach subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na IV kwartał 2011 r. - wersja XLS- plik.

21 lutego 2012 r.W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, RIO w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportową szczegóły
Oferty prosimy składać faksem na nr 32 604-49-37 bądź emailem na adres biuro.projektu@katowice.rio.gov.pl
do dnia 2 marca 2012 r. do godz. 15:00.
Osoba do kontaktu: Alina Milo- tel. 32 604-49-49, 604-49-70

21 lutego 2012 r.W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, RIO w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych, szczegóły
- długopis Zenith 7 - 60 szt.,
Oferty prosimy nadsyłać na adres:
- jdygus@katowice.rio.gov.pl ,
- faksem na nr 32 60 44 964
- lub osobiście - Katowice, ul. Grabowa 3 - do dnia 28 lutego 2012 r.
Osoba do kontaktu: Jarosław Dyguś - tel. 32 60 44 931.

20 lutego 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na pobyt (noclegi i całodniowe wyżywienie) dla grupy 60 osób w dniach 13-14 marca br. w związku z planowanym szkoleniem dla pracowników tut. Izby - szczegóły w załączeniu,
Oferty opatrzone podpisem proszę składać do dnia 28 lutego br.:
- faksem na numer (32) 604-49-37,
- pocztą elektroniczną na adres: biuro.projektu@katowice.rio.gov.pl ( w formacie pdf)
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.
W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 Alina Milo, tel. (32) 604-49-49, 604-49-70.

16 lutego 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie prasowe więcej, załącznik

15 lutego 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych przez tut. Izbę w Katowicach przy ul. Grabowej 3 szczegóły

Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu.

Podpisane oferty proszę składać do dnia 22 lutego br. godz. 12.00:
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Anna Hardyk, tel. 32 60 44 949
lub Katarzyną Ślusarczyk, tel. 032 60 44 931

6 lutego 2012 r. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach poprzez poprawę jakości narzędzi nadzorczych i kontrolnych" nr KSI PO KL.05.02.03-00-014/09 współfinansowanego z EFS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę materiałów biurowych szczegóły
Oferty prosimy nadsyłać na adres: jdygus@katowice.rio.gov.pl, faksem na nr 32 60 44 964
lub osobiście - Katowice, ul. Grabowa 3 - do dnia 17 luty 2012 r.
Termin dostawy: 28 luty 2012 r.
Osoba do kontaktu: Jarosław Dyguś - tel. 32 60 44 931.

6 lutego 2012 r. W zakładce sprawozdania udostępnione są aktualne formularze sprawozdań o
- wynagrodzeniach nauczycieli (art. 30a KN)
-
oraz sprawozdań w zakresie długu publicznego od jednostek posiadających osobowość prawną RBZ i RBN

3 lutego 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach planowanych w marcu/kwietniu 2012 r. przez tut. Izbę w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 94 i w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62

szczegóły i wzór umowy

Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu.
Oferta może obejmować tylko jedną lokalizację.

Podpisane oferty proszę składać do dnia 10 lutego br.:
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk, tel. 032 60 44 931.

31 stycznia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług cateringowych na szkoleniach organizowanych do końca 2012 r. przez tut. Izbę w Katowicach przy ul. Grabowej 3

szczegóły i wzór umowy

Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest
w załączeniu.

Podpisane oferty proszę składać do dnia 7 lutego br.:
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,
tel. 032 60 44 931.

11 stycznia 2012 r.
W związku z pismem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji prosimy o informację, czy zgodnie z art.3 ustawy o funduszu sołeckim podjęto w Państwa jednostce uchwałę o zwiększeniu środkow funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie artykułlu 2 ust.1 tejże ustawy -odrębnie za lata 2009-2011.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi jedynie w formie elektronicznej do dnia 12 stycznia 2012 - do godz.15 na adres wias@katowice.rio.gov.pl

30 grudnia 2011 r. Zamieszczamy otrzymaną z Ministerstwa Finansów ankietę (poprawioną) dla jst, dotyczącą dochodów i wydatków samorządowych osób prawnych oraz pismo wyjaśniające i pisma przewodnie. Dokumenty te wraz z ankietą przekazane zostały do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego również za pomoca poczty elektronicznej

ankieta , pismo przewodnie 1 z RIO Katowice , pismo przewodnie 2 z RIO Katowice (do poprawionej tabeli), wyjaśnienia z Ministerstwa Finansów

 

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007