Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

26 listopada 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Izby. Szczegółowy wykaz znajduje się w załącznikach tonery oraz biurowe.
Izba zainteresowana jest tylko materiałami oryginalnymi w przypadku tonerów i materiałami wyszczególnionymi w załączniku dot. materiałów biurowych.
W załącznikach U_biurowe i U_tonery znajdują się wzory umów, prosimy o zapoznanie się oraz akceptację warunków.
Ofertę prosimy kierować na adres e-mail: jdygus@katowice.rio.gov.pl lub faks: 32 60 44 964 do dnia 02 grudnia 2013 roku do godz. 10.00

31 października 2013 r. Informujemy, iż w zakładce sprawozdania został umieszczony formularz sprawozdania z art. 30a Karty Nauczyciela
na 2013 r.

18 października 2013 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na III kwartał 2013 rok - wersja XLS plik

10 października 2013 r. Informujemy, że w dniach 7 i 8 listopada 2013 r. organizowane będą szkolenia na temat:

Szczegóły w zakładce "Szkolenia"

17 września 2013 r. Informujemy, że dnia 21 października 2013 r. organizowane będzie szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz przewodniczących organów wykonawczych powiatów i województwa śląskiego oraz członków zarządów.
Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia"

3 września 2013 r. Z uwagi na awarię w budynku w Katowicach przy ul.Grabowej 3 w dniu dzisiejszym Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach kończy godziny urzędowania o godz. 13.

27 sierpnia 2013 r. Informujemy, że w dniach od 30 września do 1 października 2013 roku organizowane będzie szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego. Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia"

19 lipca 2013 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

16 lipca 2013 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na II kwartał 2013 rok - wersja XLS plik

4 lipca 2013 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania publicznego na zadanie pn. "Remont i modernizacja dachu budynku biurowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przy ul. Grabowej 3" zawiadomienie

26 czerwca 2013 r. Informujemy, że w związku z migracją danych regionalnych izb obrachunkowych na serwer nowego dostawcy usług internetowych planowaną na najbliższy weekend serwisy www izb obrachunkowych oraz usługi e-mail będą w tym czasie zawieszone

24 czerwca 2013 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

12 czerwca 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont i modernizacja dachu budynku biurowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przy ul. Grabowej 3". Szczegóły znajdują się w zakładce PRZETARGI

24 maja 2013 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

23 kwietnia 2013 r. WAŻNE !
Informujemy, ze uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nalezy przesyłać elektronicznie w systemie Besti@
ODRĘBNYMI DOKUMENTAMI

23 kwietnia 2013 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na I kwartał 2013 rok - wersja XLS plik

22 marca 2013 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

22 marca 2013 r. Informujemy, że w dniach 24-26 kwietnia 2013 r. organizowane będzie szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego.
Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia"

19 lutego 2013 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

13 lutego 2013 r. Podajemy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na IV kwartał 2012 rok - wersja XLS. plik

24 stycznia 2013 r. Uprzejmie informujemy, iż w Dz.U. z 2013 r. pod poz. 113 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

Przejdź do treści rozporządzenia ... >>>

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesyłanie do Izb sprawozdań na wzorze określonym w w/w rozporządzeniu.

24 stycznia 2013 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

16 stycznia 2013 r. W zakładce sprawozdania zamieściliśmy aktualny wzór sprawozdania o wynagrodzeniach nauczycieli (art.- 30a KN)

3 stycznia 2013 r. WAŻNE ! Na prośbę Ministerstwa Rolnictwa przekazujemy jednostkom składającym sprawozdania o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informację o nieudzieleniu takiej pomocy- informację o opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz.U. poz.1508)
pismo z Ministerstwa Rolnictwa, rozporządzenie , wniosek o udostepnienie loginu i hasła do aplikacji
Zgodnie z w/w rozporządzeniem pierwsze sprawozdanie w aplikacji powinno wpłynąć do 20 lutego 2013 za styczeń 2013 (de minimis w rol./ryb.), natomiast roczne z pomocy publicznej w rol./ryb do 90 dni po zakończeniu 2013 r. czyli do końca marca 2014 r.
Sprawozdanie za grudzień 2012 r. (de minimis) oraz roczne 2012 winny być przesłane do Ministerstwa jeszcze za pośrednictwem RIO.

28 grudnia 2012 r. PILNE. W związku z prośbą Ministerstwa Finansów prosimy o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie do RIO na adres informatyk@katowice.rio.gov.pl tabeli dotyczącej kwot zaległości przedsiębiorców wobec podległych jednostek samorządu terytorialnego .
pismo przewodnie-gminy i miasta, pismo przewodnie -powiaty i województwo tabela

28 grudnia 2012 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

11 grudnia 2012 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienie w sprawie sporzadzania przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania Rb-50 pismo

6 grudnia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w 2013 r.- badania profilaktyczne: wstepne, okresowe, kontrolne, końcowe oraz przy zmianie stanowiska pracy - w zakresie badań ogólnych i okulistycznych dla około 35 osób

szczegóły i wzór umowy

Wraz z ofertą proszę złożyć oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór jest w załączeniu.

Podpisane oferty proszę składać do dnia 14 grudnia 2012 r:
- faksem na numer 032 60 44 964 lub
- pocztą elektroniczną na adres: kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl w formacie pdf, lub
- osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres tut. Izby: Katowice, ul. Grabowa 3.

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach 7.30 - 15.30 z panią Katarzyną Ślusarczyk,tel. 32 604 49 31

21 listopada 2012 r. Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obwieszczenie

19 listopada 2012 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2013 rok - wersja XLS wraz z pismami przewodnim:
plik xls, pismo-gminy, pismo-powiaty, pismo-województwo

 

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007