Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

27 listopada 2014 r. W zakładce sprawozdania zamieściliśmy formularz sprawozdania dotyczącego średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok.

21 listopada 2014 r. Zamieszczamy pliki z kwotami subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa - wersja xls - na 2015 r. Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Bestia.

6 listopada 2014 r. Informujemy, że 10 listopada bieżącego roku jest dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

21 października 2014 r. Zamieszczamy pliki z kwotami subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa - wersja xls - na III kwartał 2014 r. Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Bestia.

21 października 2014 r.
Zamieszczamy Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych pismo

18 września 2014 r.Informujemy, że w dniach 15-17 października 2014 r. organizowane będzie szkolenie skarbników j. s. t.
Szczegóły i program szkolenia jest dostępny na portalu szkoleniowym RIO Katowice

21 sierpnia 2014 r.Informujemy, że w dniach 25 – 26 września 2014 r. organizowane będzie szkolenie dla sekretarzy i obsługi prawnej j. s. t.
Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia m.in.  dotyczące dostępu do informacji publicznej w praktyce organów administracji samorządowej, zmian w prawie zamówień publicznych, postępowania  w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.
Szczegóły wkrótce w zakładce „Szkolenia”

22 lipca 2014 r. Informujemy, ze dane o kwotach subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na II kwartał 2014 r. znajdują sie na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem :http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki/
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Bestia.

24 kwietnia 2014 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw- wersja xls - na I kwartał 2014 r. Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Bestia.

23 kwietnia 2014 r. Informujemy, że 2 maja bieżącego roku jest dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

23 kwietnia 2014 r. Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Izby zmianie uległo miejsce szkolenia dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Klimczok w Szczyrku.

3 kwietnia 2014 r.Informujemy, że w dniach 8-9 maja 2014 roku organizowane będzie szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego.Szczegóły wkrótce w zakładce "szkolenia".

18 lutego 2014 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo w sprawie sporządzania i przesyłania sprawozdań za styczeń 2014 roku, adresowane do jednostek samorządu terytorialnego

6 lutego 2014 r. Informujemy, że na stronie www.rio.gov.pl w zakładce 'dług publiczny' (wyłącznie dla sprawozdań za IV kwartał) opublikowane zostały formularze sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN dla JST będących organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek z osobowością prawną za IV kwartał 2013 r., wraz z informacją o sposobie składania podpisu elektronicznego. Formularze sprawozdań zamieściliśmy również na naszej stronie w zakładce Sprawozdania.
Dla jednostek, przekazujących sprawozdania przy pomocy skrzynki podawczej e-PUAP, podajemy adresy skrzynek, odpowiednich do lokalizacji jst:
- dla jednostek składających sprawozdania w Zespole Zamiejscowym w Częstochowie: /RIOKatowice/ZesCzes
- dla jednostek składających sprawozdania w Zespole Zamiejscowym w Bielsku: /RIOKatowice/ZesBiel
- dla jednostek składających sprawozdania w siedzibie RIO w Katowicach: /RIOKatowice/skrytka


30 stycznia 2014 r. r. Zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie wątpliwości dotyczących klasyfikowania wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz ujmowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismo MF

 

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007