Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

 

 

21 października 2016 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na III kwartał 2016 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xls.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Besti@.

22 września 2016 r. Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach organizuje szkolenie dla Marszałka Województwa Śląskiego, Starostów Powiatów, Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast, Miast i Gmin, Wójtów Gmin, Przewodniczących Zarządów Związków Międzygminnych, Członków Zarządu Województwa i Powiatów Województwa Śląskiego w dniach 26-27 pazdziernika bieżącego roku.

Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia"

31 sierpnia 2016 r. Zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie wykazywania przez j.s.t. w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych danych w zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz j.s.t. pismo MF

22 sierpnia 2016 r. Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach organizuje szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego w dniach 26-28 września 2016 r.
Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia"

14 lipca 2016 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na II kwartał 2016 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xls.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Besti@.

12 lipca 2016 r. Zamieszczamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona w sprawozdaniu Rb-NDS pismo MF

24 maja 2016 r. Informujemy, że w dniach 6-7 czerwca 2016 r. odbędzie się VIII Konferencja " Finansów Publicznych".
Organizatorami są Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych i wydawnictwo Wolters Kluwer.
Szczegóły na stronie

20 kwietnia 2016 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na I kwartał 2016 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xls.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Besti@.

9 marca 2016 r.Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w zakładce Analizy, zamieszczona została własna symulacja indywidualnego wskaźnika zadłużenia z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem środków przeznaczonych na finansowanie programem 500 plus.
Symulacja przeprowadzona została w oparciu o ostatnie wieloletnie prognozy finansowe gmin przesłane w 2016 roku do Izby.
Do wyliczenia przewidywanych zmian wartości wskaźnika z art. 243 przyjęto założenie, że środki na finansowanie programem 500 plus zwiększą każdego roku w latach 2016-2019 dochody bieżące, wydatki bieżące i dochody ogółem poszczególnych gmin.

8 lutego 2016 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na IV kwartał 2015 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xls.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie Besti@.

10 listopada 2015 r. W zakładce sprawozdania zamieściliśmy formularz sprawozdania dotyczącego średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok.


 

archiwum aktualności 2015

archiwum aktualności 2014

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007