Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

 

27 grudnia 2017 r. Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszów celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 13 października 2017 r. poz.1911)

21 grudnia 2017 r. Informujemy, że dzień 22.XII.2017 roku jest dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w zamian za dzień 11 listopada 2017 r.

16 października 2017 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 3 kwartał 2017 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

12 września 2017 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo o zniesieniu obowiązku ewidencjonowania wydatków strukturalnych i wygaśnięciu obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego Rb-WSa plik pdf

12 września 2017 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów wyjaśnienia wątpliwości w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-N należności z tytułu podatku od towarów i usług VAT plik pdf

9 sierpnia 2017 r. Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach organizuje szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego w dniach 27-29 września 2017 roku
Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia"

12 lipca 2017 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 2 kwartał 2017 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

30 maja 2017 r. Informujemy, że Wolters Kluwer Polska oraz Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych organizują IX Konferencję Finansów Komunalnych – Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
Link do strony konferencji

13 kwietnia 2017 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 1 kwartał 2017 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie BeSTi@

7 lutego 2017 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na IV kwartał 2016 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie BeSTi@

17 stycznia 2017 r. Informujemy, że od 2 stycznia 2017 roku korespondencja kierowana do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.

17 stycznia 2017 r. Przypominamy o obowiązku przedstawienia Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub o nieudzieleniu takiej pomocy przez podmioty udzielające pomocy stosownie do przepisów art.32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz 1808 i 1948).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archiwum aktualności 2016

archiwum aktualności 2015

archiwum aktualności 2014

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007