Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

 

16 października 2018 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 3 kwartał 2018 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

4 października 2018 r. Informujemy, że od dnia 1 października br. uchwały i zarządzenia organów j.s.t. będące w nadzorze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do programu E-Nadzór.
Wysyłki dokumentów można dokonać poprzez:

Jednocześnie przypominamy, że forma przekazywania Wieloletnich Prognoz Finansowych pozostaje bez zmian i odbywa się wyłącznie za pomocą systemu BesTi@.

28 sierpnia 2018 r. Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach organizuje szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego w dniach 17-19 października 2018 roku
Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia"

17 lipca 2018 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 2 kwartał 2018 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

4 czerwca 2018 r. Informujemy, że Ministerstwo Finansów pod linkiem https://ankieta.mf.gov.pl/index.php/898772?lang=pl udostepniło ankietę dotyczącą zmian do ustawy o rachunkowości.

24 kwietnia 2018 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnienia w sprawie prawidłowej kwoty dotacji przekazywanej z budżetu gminy niepublicznemu przedszkolu na ucznia niepełnosprawnego
pismo MEN

18 kwietnia 2018 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 1 kwartał 2018 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

6 marca 2018 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnienia dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w trakcie 2017 roku:
pismo MEN

26 lutego 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwraca uwagę, że przepis art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) nie stanowi podstawy prawnej do powierzenia zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta podpisania zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Zatem wszelkie zmiany w uchwale budżetowej dokonane zarządzeniem wójta/ burmistrza/prezydenta winno być podpisane przez organ wykonawczy. Powyższe  stanowisko potwierdza wyrok NSA z dnia 14.11.2017 r. (II GSK 273/16).

6 lutego 2018 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 4 kwartał 2017 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

16 stycznia 2018 r. Informujemy, że stosownie do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2455) organy podatkowe w 2018 r. przekazują sprawozdanie (SP-1) do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w części A sprawozdania do dnia 28 lutego br.
Informacja z Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdania SP-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archiwum aktualności 2017

archiwum aktualności 2016

archiwum aktualności 2015

archiwum aktualności 2014

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007