Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

 

3 grudnia 2019 r. Zamieszczamy plik ze schematem postępowania przy tworzeniu i wysyłaniu wniosku o wydanie opinii do RIO przy pomocy Urzędowej Poczty Elektronicznej
schemat

5 listopada 2019 r. Informujemy, że istnieje możliwość przesyłania projektów budżetu na 2020 r. oraz wniosków o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych za pośrednictwem modułu komunikacyjnego lub Legislatora.
Właściwy wniosek "Pismo z aktami/ innymi dokumentami do wydania Opinii RIO" znajduje się w części Nadzór prawny oraz proces opiniodawczy Regionalnej Izby Obrachunkowej nad aktami jst, w zakładce "wnioski" .

Projekty Wieloletnich Prognoz Finansowych na rok 2020 i lata następne prosimy przekazywać wyłącznie w programie BESTIA.

21 pażdziernika 2019 r. Informujemy, że na stronie MF pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-wzor-wieloletniej-prognozy-finansowej-jednostki-samorzadu-terytorialnego

opublikowana jest  „Metodologia opracowywania wieloletniej prognozy finansowej”. Bezpośredni link do w/w dokumentu:

https://www.gov.pl/attachment/bde0cc1f-28e1-4ee9-9e50-95ffb7a57ab7

14 pażdziernika 2019 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 3 kwartał 2019 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

11 września 2019 r. Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach organizuje szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego w dniach 9-11 października 2019 r. Szczegóły wkrótce w zakładce "szkolenia".

15 lipca 2019 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 2 kwartał 2019 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

4 czerwca 2019 r. Zamieszczamy otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo z informacją o rozpoczęciu prac nad opracowaniem jednolitego planu kont dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, zintegrowanego z klasyfikacją budżetową oraz o pracach nad opracowaniem systemu konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek należących do tego sektora. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do wypełnienia związanej z tym ankiety, dostepnej na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem.

Pismo z MF

3 czerwca 2019 r. W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia sprawozdania SP-1 (Część B) Ministerstwo Finansów przygotowało informację zawierającą wskazówki oraz zestawienie najczęściej popełnionych błędów, które wystąpiły w ubiegłym roku.
informacja

16 kwietnia 2019 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 1 kwartał 2019 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

15 marca 2019 r. Publikujemy opracowany przez Zespół ds eksploatacji systemu BeSTi@ poradnik sporządzania bilansow w tym informacji dodatkowej w systemie BeSTi@, zawierający

  1. wybrane przepisy
  2. opis procedury sporządzenia Informacji dodatkowej w BeSTii
  3. grafikę prezentującą wybrane czynności do wykonania w BeSTii

poradnik F_Inf_Bestia_ver20190314a.pdf

4 lutego 2019 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 4 kwartał 2018 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostaną rozesłane w systemie BeSTi@

 

 

4 października 2018 r. Informujemy, że od dnia 1 października br. uchwały i zarządzenia organów j.s.t. będące w nadzorze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do programu E-Nadzór.
Wysyłki dokumentów można dokonać poprzez:

Jednocześnie przypominamy, że forma przekazywania Wieloletnich Prognoz Finansowych pozostaje bez zmian i odbywa się wyłącznie za pomocą systemu BesTi@.

 

 

 

archiwum aktualności 2018

archiwum aktualności 2017

archiwum aktualności 2016

archiwum aktualności 2015

archiwum aktualności 2014

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011