OPINIE
o kredytach i pożyczkach

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku zmienił się sposób przyjmowania wniosków w sprawie wydania opinii
o możliwości spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.

Wnioski są rozpatrywane zgodnie z właściwością terytorialną w:
- siedzibie RIO w Katowicach, ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice,
- zespole zamiejscowym RIO w Bielsku-Białej, ul. Orzeszkowej 94, 43-308 Bielsko-Biała,
- zespole zamiejscowym RIO w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 62, 41-200 Częstochowa.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie wniosków do właściwych terytorialnie: siedziby lub zespołów zamiejscowych izby
, na podane wyżej adresy.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały o zaciągnięciu pożyczki, kredytu lub emisji papierów wartościowych.