Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 września 2022 r.

Informujemy, że w dniach od 10 do 12 października br. odbędzie się szkolenie dla skarbników województwa śląskiego.

Szczegóły wkrótce w zakładce "Szkolenia".

17 sierpnia 2022 r.

Przypominamy o obowiązku dotyczącym publikacji zmian uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego stosownie do przepisów art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461).

3 sierpnia 2022 r.

Zamieszczamy pismo Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 lipca 2022 r. dotyczące wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. - plik

18 maja 2022 r.

Informujemy, że Radosław Pruszowski - Starszy Inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Izby został wybrany przez czytelników miesięcznika "Zamówienia Publiczne Doradca" Autorem dwudziestopięciolecia.

Serdeczne gratulacje!

21 kwietnia 2022 r.

Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa na I kwartał 2022 r. - plik w formacie XLS

21 lutego 2022 r.

Zamieszczamy kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województwa na IV kwartał 2021 r. - plik w formacie XLS

28 grudnia 2021r.

Informujemy, że dzień 7 stycznia 2022r. będzie dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

10 listopada 2021 r.

Informujemy, że dnia 10 listopada w godzinach 08-15:30 nastąpią przerwy w łączności telekomunikacyjnej w RIO w Katowicach (brak połączeń telefonicznych) ze względu na prace serwisowe i konserwacyjne. Za utrudnienia przepraszamy.

3 listopada 2021r.

Informujemy, że w dniach 4 listopada w godzinach 13-15:30 oraz 5 listopada w godzinach 12-15:30 nastąpią przerwy w łaczności telekomunikacyjnej w RIO w Katowicach (brak połączeń telefonicznych) ze względu na prace serwisowe i konserwacyjne. Za utrudnienia przepraszamy.

3 listopada 2021r.

Zamieszczamy otrzymany z Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK  przykładowy wzór postanowień projektu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy de minimis podlegajacemu zgłoszeniu Prezesowi UOKiK:  wzór