Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że dzień 4 maja br. jest dniem wolnym od pracy

Artykuły

14 lipca 2021 r.

Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej za 2 kwartał 2021 roku dla gmin, powiatów i województwa - wersja xlsx.

29 czerwca 2021 r.

Zamieszczamy pismo z Ministerstwa Finansów w sprawie analizy sprawozdań budżetowych Rb27S

18 maja 2021r.

Zamieszczamy pismo z Ministerstwa Finansów w sprawie opłaty targowej.

18 maja 2021r.

5 maja 2021r.

Zamieszczamy pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdania PDP

30 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że dzień 4 maja br. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

16 kwietnia 2021 r.

Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej za 1 kwartał 2021 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.

9 kwietnia 2021 r.

Udostępniamy opracowaną przez Podzespół ds. przetwarzania i analizy danych Zespołu ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy KR RIO instrukcję obsługi nowych sprawozdań RB-Z i RB-N jednostek z osobowością prawną w systemie BeSTi@

9 kwietnia 2021

Informujemy, że sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 r. winny być sporządzone i przekazane na podstawie  rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396).

6 kwietnia 2021 r.

Zamieszczamy otrzymane z Departamentu Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów wyjaśnienia w sprawie sporządzania sprawozdań Rb-Z-PPP dotyczących stanu zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z załącznikami :

Czytaj więcej o: 6 kwietnia 2021 r.