Przetargi 2008

 

11 grudnia 2008

OGŁOSZENIE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach informuje, że do realizacji zamówienia na wykonanie usługi ppoż. w budynku nowej siedziby Zespołu Zamiejscowego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62 została wybrana oferta firmy FU-H IRMAN Mirosław Jóźwik, 43-100 Tychy, ul. Edisona 7/38
Kierownik Biura Izby
Rafał Karpiel

5 grudnia Do realizacji zamówienia na dostawę i uruchomienie urządzeń klimatycznych w budynku siedziby Izby przy ul. Grabowej 3, została wybrana oferta firmy AISHA SYSTEM Technika Chłodnicza Kozicki Mariusz pismo

4 grudnia - Na wykonanie zadania "Utwardzenie terenu na posesji Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej została wybrana firma POLA-BUD

4 listopada 2008 r. Zamieszczamy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na "Remont i przebudowę budynku wielofunkcyjnego nowej siedziby Zespołu Zamiejscowego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 62". informacja

13 października 2008 r. Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę budynku wielofunkcyjnego nowej siedziby Zespołu Zamiejscowego w Częstochowie przy ul.Wyszynskiego 62

ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , załączniki

29 września 2008 r. Informacja o wyborze/odrzuceniu ofert na "Dostawę nowych 25 szt. notebooków oraz 19 szt. zestawów komputerowych dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach". Informacja, Załącznik - druk ZP-21

11 września 2008 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie ze specyfikacja :Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , ogłoszenie Numer Autoryzacji Otwartej Licencji Microsoft 61250953ZZG0810

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Urzędu Zamówien Publicznych pod numerem 214351-2008 z dnia 11 września 2008.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

 

Powrót do strony głównej