16 stycznia 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków związanych z nowelizacją rozprządzenia Ministra Finasów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Pismo