Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HISTORIA RIO

 

 • Regionalne izby obrachunkowe zostały utworzone 1 stycznia 1993 roku na mocy ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 85 poz. 428).
  Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, prowadzą także działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.

 • Zasięg terytorialny i siedziby regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowa organizacja izb i tryb postępowania zostały określone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 roku (Dz.U. z 1992 r. Nr 94 poz. 463). Zasięg działania Regionalnej izby Obrachunkowej w Katowicach objął województwo katowickie i częstochowskie.
  W wyniku wprowadzonych zmian, od 1 stycznia 1999 roku zasięg działania RIO w Katowicach obejmuje obszar województwa śląskiego, a siedzibami zespołów zamiejscowych są Bielsko-Biała i Częstochowa.

 • Kolejnymi Prezesami RIO w Katowicach byli:

  • Łucjan Kabaciński (01.02.1993-21.06.2001),
  • Alicja Szczepanik (02.07.2001-30.06.2004),
  • Mariusz Siwoń (01.07.2004-15.11.2010).

  Obecnie Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jest Daniel Kołodziej.