Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe
(art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Najnowsze aktualności

9 kwietnia 2021 r.

Udostępniamy opracowaną przez Podzespół ds. przetwarzania i analizy danych Zespołu ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy KR RIO instrukcję obsługi nowych sprawozdań RB-Z i RB-N jednostek z osobowością prawną w systemie BeSTi@

Czytaj więcej o: 9 kwietnia 2021 r.

9 kwietnia 2021

Informujemy, że sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 r. winny być sporządzone i przekazane na podstawie  rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396).

Czytaj więcej o: 9 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021 r.

Zamieszczamy otrzymane z Departamentu Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów wyjaśnienia w sprawie sporządzania sprawozdań Rb-Z-PPP dotyczących stanu zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z załącznikami :

Czytaj więcej o: 6 kwietnia 2021 r.

2 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna

opublikowane zostały formularze dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).

Formularze te będą „czytelne” dla nowej wersji systemu BeSTi@ (dedykowanej dla JST).

Można je podpisywać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Instrukcja składania podpisów zaufanych pojawi się obok tych formularzy w terminie późniejszym

Czytaj więcej o: 2 kwietnia 2021 r.